Η αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν.

Η αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν.

Στο διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ παραβιάζονται βασικοί κανόνες ευχρηστίας καθιστώντας τον δύσχρηστο. Παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια προβλήματα στη σχεδίαση του.