Η αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν.

 
 
 

Μη επαρκείς και άτακτα διατεταγμένες οδηγίες

Δεδομένου ότι η υπηρεσία απευθύνεται στον απλό πολίτη και όχι αποκλειστικά σε επαγγελματίες, οι οδηγίες και οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι επαρκείς. Προκειμένου ο χρήστης να βρει την πληροφορία που ψάχνει, πρέπει να κατέχει ήδη γνώσεις σχετικά με τις αξίες ακινήτων. Επίσης, η παρεχόμενη πληροφορία είναι διατεταγμένη με τρόπο που συγχύζει το χρήστη.
 

Πολλά πεδία εισαγωγής κειμένου αντί για αναπτυσσόμενες λίστες επιλογής

Σε διάφορα σημεία στη σελίδα προσφέρονται πεδία για εισαγωγή κειμένου αντί για αναπτυσσόμενες λίστες επιλογής. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η σελίδα αναγνωρίζει την είσοδο από το χρήστη μόνο αν αυτή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο φορμά (το οποίο δεν γνωστοποιείται στο χρήστη) έχει σαν αποτέλεσμα ο χρήστης να καταλήγει συχνά σε αδιέξοδα.
 

Ασαφές ποια πεδία είναι απαιτούμενα και ποια προαιρετικά

Ασάφεια στην διάκριση υποχρεωτικών και προαιρετικών πεδίων με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην καταλαβαίνει σωστά την απόκριση του συστήματος. Δεν γίνεται κατανοητό μέχρι το πέρας της εκτέλεσης του σεναρίου αν έχει συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία και αν οι τιμές τους είναι οι σωστές.
 
 

Πλάτος σελίδας, στοίχιση, responsive design

Η σελίδα έχει σταθερό πλάτος (αλλού 781px και αλλού 1500px) ανεξάρτητα από το μέγεθος της οθόνης της συσκευής του επισκέπτη, και είναι στοιχισμένη στα αριστερά. Αυτό παραβιάζει την εξωτερική συνέπεια που περιμένει ένας χρήστης του διαδικτύου και καθιστά την ιστοσελίδα πιο δύσκολη στην περιήγηση.
 
 

Πολλές και αχρείαστες μεταβάσεις σε διαφορετικές σελίδες

Παρατηρήθηκαν πολλαπλές σελίδες που παραπέμπουν το χρήστη να εισάγει μονάχα μια τιμή και άλλες που απαιτούσαν απλά να πατήσει ο χρήστης στο κουμπί “Επόμενο”.

 

 


 

     Πρόταση επανασχεδίασης