Αξιολογήθηκε η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γέννησης. Η αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν.

 
 

Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ο διαχωρισμός σε κατηγορία 1 και 2 παραβιάζει δύο από τους κανόνες του Nielsen. Από την μία είναι ασαφές ποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία και από την άλλη δίνονται πολλές περιττές πληροφορίες στον χρήστη με αποτέλεσμα την σύγχυσή του.
 

Προτεινόμενη Επανασχεδίαση

 

Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Συνολικά υπάρχουν τέσσερις καταχωρήσεις που πρέπει να δωθούν από τον χρήστη για την χορήγηση της βεβαίωσης γέννησης. Αυτές είναι η συμπλήρωση της νομαρχικής αυτοδιοίκησης, του δήμου, της χρήσης του πιστοποιητικού και του ατόμου που αφορά το πιστοποιητικό. Ωστόσο, αφού ο χρήστης έχει συνδεθεί ήδη και επομένως έχει ταυτοποιηθεί στην βάση δεδομένων δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον δήμό και την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στην οποία ανήκει. Οι πληροφορίες αυτές θα έπρεπε να συμπληρώνονται αυτόμαστα από το σύστημα. Επίσης η αρχική κατάσταση των καταχωρήσεων είναι το κενό, ενώ σαφέστατα υπάρχουν στα μενού οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες επιλογές.

- Οι πληροφορίες που δίνονται στα Στοιχεία Αιτούντος είναι περιττές καθώς έμφανίζονται τα στοιχεία του ήδη συνδεδεμένου χρήστη. τα στοιχεία του χρήστη που εμφανίζονται και παραπάνω.

 
 

Προτεινόμενη Επανασχεδίαση

 
 

Εμφάνιση του εγγράφου

- Παραβιάζεται ο κανόνας του Nielsen που αφορά την αποφυγή περιττών στοιχείων. Ο χρήστης χρειάζεται να μεταβεί σε δύο διαφορετικές σελίδες για να αποκτήσει πρόσβαση στο έγγραφο.

- Η χρήση διαφορετικών χρωμάτων έχει γίνει κάπως τυχαία, χωρίς να βοηθά στη δημιουργία ομάδων πληροφορίας

 
 

Προτεινόμενη Επανασχεδίαση