Η αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν.

 
 

Bασικό μενού Πλοήγησης

Το κύριο μενού δεν παρουσιάζει συνοχή όσον αφορά την ομαδοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει. Οι επιλογές του κεντρικού μενού παρατίθενται χωρίς να είναι ομαδοποιημένες σε κατηγορίες. Επιπλέον το κουμπί “Οk” για την αναζήτηση βρίσκεται σε μη αναμενόμενηθέση.

 

Ασυνέπεια Συστήματος

Στην ενότητα “Εντυπα ΓΧΚ προς συναλλασόμενους” εμφανίζονται διάφορα έντυπα. Σε κάποια απο αυτά μεταφερόμαστε σε μια καινούρια σελίδα όπου η μόνη επιλογή είναι “Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έντυπο”. Αντίθετα σε κάποια άλλα επιλέγοντας στον τίτλο του εγγράφου, εμφανίζεται το αντίστοιχο έγγραφο.

 

Πρόβλημα στην αγγλική έκδοση

- Αλλάζοντας την γλώσσα στα αγγλικά , η αρχική σελίδα αλλάζει μορφή και απλά εμφανίζεται το μήνυμα καλωσορίσματος στην σελίδα.

- Στην ενότητα “The Supreme Chemical Council Of The State” στην αγγλική έκδοση, δεν υπάρχει περιεχόμενο.

 
   

Έλλειψη βοήθειας και εγχειριδίων

Ο ιστότοπος δεν παρέχει βοήθεια ή εγχειρίδια υποστήριξης, όπως πχ. ένα μενού συχνών ερωτήσεων, για την διευκόλυνση των επισκεπτών.
 

Έλλειψη σχεδιασμου για αποτροπή σφαλμάτων

Στην επιλογή της επικοινωνίας ακόμα και αν οι τιμές στα πεδία συμπλήρωσης είναι λανθασμένες (για παράδειγμα εάν βαλουμε εναν αριθμό στο πεδίο του ονόματος ή ενα λανθασμένο email) λαμβάνουμε το μήνυμα: “Το μήνυμα σας στάλθηκε επιτυχώς”.