Η αξιολόγηση του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή και Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα προβλήματα ευχρηστίας που εντοπίστηκαν.

 
 

Διατήρηση σύνδεσης χρήστη

Εάν συνδεθεί ο χρήστης μία φορά, πλοηγηθεί στον ιστότοπο, και επιστρέψει στο αρχικό μενού, θα χρειαστεί να κάνει πάλι σύνδεση (login) για να έχει πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες. Το σύστημα όμως τον εμποδίζει να συνδεθεί, καθώς θεωρεί ότι πως είναι ήδη συνδεδεμένος.

 

Aναζήτηση αεροφωτογραφιών

Η χρήση της υπηρεσίας της αναζήτησης αεροφωτογραφιών παραβιάζει τους εξής από τους κανόνες ευχρηστίας του Nielsen.

- Δεν παρέχεται σαφής τρόπος εξόδου, καθώς δεν υπάρχει συντόμευση για να επιστρέψει ο χρήστης στην αρχική σελίδα.

- Η σελίδα παρουσιάζει ασυνέπεια με το υπόλοιπο σύστημα.

- Δεν βοηθάει το χρήστη για τους περιορισμούς που θα πρέπει να λάβει υπόψιν για τη συμπλήρωση των δεδομένων.

- Δεν υπάρχει σχεδιασμός για αποτροπή σφαλμάτων χρήστη αφού εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει στις συντεταγμένες αριθμούς που δεν αντιστοιχούν στη γεωγραφική τοποθεσία της Ελλάδας, τότε απλά εμφανίζεται μία κενή εικόνα.

 

Υπηρεσίες για συμβολαιογράφους

Δεν είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη υπηρεσία από τον ιστότοπο, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο κουμπί να μην οδηγεί σε κάποια λειτουργία. Είναι ένα περιττό στοιχείο που θα έπρεπε να αποφευχθεί
 

Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου

- Δίνεται δυνατότητα μόνο για επεξεργασία κάποιας εκκρεμούς δήλωσης, και όχι διαγραφή δήλωσης σε περίπτωση σφάλματος.

- Δεν δίνεται η επιλογή για επιστροφή σε προηγούμενο βήμα εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει κάτι καταλάθος και προχωρήσει παρακάτω. Επίσης τα σφάλματα εμφανίζονται μετά από κάθε υποβολή και όχι κατά τη διάρκεια πληκτρολόγησης, χωρίς ωστόσο να παρέχονται κάθε φορά σαφή μηνύματα λάθους.

- Η επιλογή του μενού βγαίνει σε παράξενο σημείο, γεγονός που δείχνει σχεδιαστικό σφάλμα και ασυνέπεια από τα κλασικά μενού που είναι συνηθισμένος ο χρήστης.

 

Υπολογισμός Τελών Για Αποδοχή Κληρονομιάς

- Δεν είναι ευδιάκριτο το κουμπί για να επιστρέψει ο χρήστης στην αρχική σελίδα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί το χρήστη εάν ο ίδιος επιθυμήσει να επιστρέψει από την υπηρεσία στην αρχική σελίδα.

- Υπάρχουν πολλά στοιχεία και πληροφορίες που μπλέκουν τον χρήστη και τον αποπροσανατολίζουν

 

 

Γενικά Θέματα Ιστοσελίδας

- Στο διαδικτυακό τόπο δεν εμφανίζεται κάποιο μενού στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας, αλλά μόνο κατα την πλοήγηση στις διαφορετικές υπηρεσίες εμφανίζονται διαφορετικά μενού, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυνέπεια και ο χρήστης να δυσκολεύεται να δημιουργήσει μια εικόνα της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας του διαδικτυακού τόπου δυσχεραίνοντας έτσι την πλοήγησή του σε αυτόν.

- Επιπρόσθετα ο ιστότοπος δεν είναι κατάλληλος για χρήση μέσω κινητού(responsive) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την πλοήγηση στον χρήστη.