Στο διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ παραβιάζονται βασικοί κανόνες ευχρηστίας καθιστώντας τον δύσχρηστο. Παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια προβλήματα στη σχεδίαση του.

 

Bασικό μενού Πλοήγησης

Στο διαδικτυακό τόπο εμφανίζονται δύο βασικά μενού στο πάνω μέρος της σελίδας χωρίς να υπάρχει σαφής διαχωρισμός της λειτουργίας του καθενός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να δυσκολεύεται να δημιουργήσει μια εικόνα της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας του διαδικτυακού τόπου δυσχεραίνοντας έτσι την πλοήγησή του σε αυτόν.
 

Δευτερεύον μενού στα αριστερά

- Συνολικά υπάρχουν τρια μενού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστεί κάποια πληροφορία στον ιστοχώρο. Ωστόσο τα μενού αυτά δε βοηθούν στη δημιουργία μιας ιεραρχίας προκειμένου να είναι σαφές το μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος αναζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες

- O Τίτλος του δευτερεύοντος μενού My Kep.Gov.gr υποδηλώνει προσωποιημένες υπηρεσίες, ωστόσο κανένας υπερσύνδεσμος δεν οδηγεί σε προσωποιημένες υπηρεσίες και αντί αυτού τα δύο από τα τρία στοιχεία του δευτερεύοντος μενού (Οι πολίτες ρωτούν και οι πολίτες προτείνουν) οδηγούν στη σελίδα Επικοινωνία, η οποία είναι κενή.

 

Ασυνέπειες στη μορφοποίηση

- Διαφορετική μορφοποίηση υπερσυνδέσμων

- Χρήση παρόμοιων εικονιδίων icon-example και icon-example-2 με δύο διαφορετικές λειτουργίαες. Στήν πρώτη περίπτωση το εικονίδιο υποδηλώνει λίστα ενώ στο δεύτερο υπερσύνδεσμο

- Η χρήση διαφορετικών χρωμάτων έχει γίνει κάπως τυχαία, χωρίς να βοηθά στη δημιουργία ομάδων πληροφορίας

Έλλειψη οπτικών ενδείξεων αλλαγής θεματικών ενοτήτων

Στη μέση της αρχικής σελίδας υπάρχουν οι τρεις θεματικές ενότητες που φαίνονται στη διπλανή εικόνα. Δεν υπάρχει ωστόσο οπτική ένδειξη αλλαγής θεματικής ενότητας, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη κενού διαστήματος μεταξύ των ενοτήτων με αποτέλεσμα να μοιάζουν σαν μια ενωμένη ενότητα.