Ελληνικό Παρατηρητήριο Ευχρηστίας logo

 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Ευχρηστίας είναι μια σύμπραξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ομάδων οι οποίες έχουν τεχνογνωσία και μακρά εμπειρία στη σχεδίαση και αξιολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθοδολογίες χρηστο-κεντρικού και ευέλικτου σχεδιασμού των τεχνολογιών αυτών, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη εύχρηστων και προσβάσιμων υπηρεσιών και συστημάτων. Διαβάστε τη διακήρυξη και δείτε παραδείγματα στη διεύθυνση: www.usabilityobservatory.gr.